BBDO Sarajevo

Orbit

Zubomobil/h2>

Prema briefu od strane Klijenta a sklopu projekta Orbit „Žvači za promjene“ osmislili smo, sproveli i organizovali projekat mobilne stomatološke ambulante „ZUBOMOBIL“. Pored primarnog cilja, preventive zdravlja i edukacije mališana u školama, ovaj je društveno-odgovorni projekat osigurao bolji uvid u oralno zdravlje djece u Bosni i Hercegovini. U periodu septembar-novembar je kroz program prevencije i edukacije Orbit šarenog karavana prošlo 7.000 mališana. Projekat je rađen u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske i Stomatološkom komorom FBiH