BBDO Sarajevo

Telemach

Iskrivio sam se od priče

Kroz zanimljivi guerilla marketing prikazali smo šta znači iskriviti se od priče.