BBDO Sarajevo

VISA

VISA vas vodi na Eurosong 2017

Za kompaniju VISA Agencija je kreirala i sprovela nagradnu igre pod nazivom „Visa vas vodi na Eurosong 2017” za sve korisnike VISA kartica izdatih od strane banaka u BiH. Za učestvovanje u nagradnoj igri neophodno je bilo da osoba, korisnik VISA kartice, nakon izvršene transakcije sačuva dokaz o istoj u vidu slipa o izvršenoj transakciji. Nakon ovoga neophodno je bilo da korisnik Visa platne kartice posjeti internet stranicu www.visasoutheasteurope.com i na istoj se registruje za učestvovanje u nagradnoj igri. Glavna nagrada je bila putovanje na predfinalno veče na Eurosong u Kijevu za 2 osobe.